บริการของเรา : Business Advisory


 บริการของเรา
Business Strategic Consultant
Business Advisory
Financial Analysis Consultant
Legal
Accounting and Tax Planning
Professional Recruitment
Education Training
Professional Knowledge Books
Intellectual Property
 สินค้าของอิมเมจ
DVD Knowledge
DVD Business Chinese
 ไอเอ็ม บุ๊ค
 


หากบริษัทของท่านกำลังเผชิญกับ


br ยอดขายหรือกำไรลดลง
br ต้องการหาผู้ร่วมทุน
br วางแผนเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์
br ต้องการกู้เงินธนาคารหรือเพิ่มทุน
br และปัญหาการเงินต่าง ๆ อีกมากมาย


วางแผนเตรียมพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วย
เทคนิคการวิเคราะห์งบการเงินชั้นสูงจากประสบการณ์ของนักการ
เงินระดับสากล เพื่อช่วยคาดการณ์แนวโน้มอุตสาหกรรมและอัตรา
การเจริญเติบโตในอนาคตรวมทั้งวางแผนการลงทุนขยายกิจการ
และเพิ่มสภาพคล่องให้กับบริษัทลดความเสี่ยงทางธุรกิจและแก้ปัญหาการเงินได้ในทันทีพร้อมเพิ่มสิทธิประโยชน์มากมายดังนี้


br ช่วยในคาดคะเนธุรกิจและอุตสาหกรรมในอนาคตเพื่อวางแผนพัฒนาองค์กรและรับมือกับปัญหา
   ที่กำลังจะเกิดขึ้น
br ให้ข้อมูลทางธุรกิจสำหรับทุกอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
br เพิ่มความสามารถในการก่อหนี้ให้กับบริษัท
br วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินของบริษัทเปรียบเทียบกับคู่แข่งในอุตสาหกรรม
br วิเคราะห์ราคาหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
br วิเคราะห์เจาะลึกธุรกิจและอัตราการเจริญเติบโตของบริษัท
br วิเคราะห์สถานะทางการเงินของบริษัท
     
     
  Copyright © 2009 Image Consultant and Services Co.,Ltd. All Rights Reserve